Med anledning av vår partiledares avgång

Vårt parti står utan ledare. Socialdemokratins utmaningar handlar inte om ledarskap, utan om att utveckla vår politik. Men den akuta krisen handlar om ledningens sätt att fungera, och där är det mycket som måste förändras. Det skriver Johannes Åsberg i sin krönika.

Klockan 15:00 lördagen den 21 januari meddelade vår partiledare Håkan Juholt att han avgår med omedelbar verkan. Det var ett beslut som måhända var oundvikligt med tanke på omständigheterna. Vår partisekreterare Carin Jämtin har tillfälligt tagit över ledningen av partiet tillsammans med verkställande utskottet. Det har hon också gjort på ett utomordentligt förtroendeingivande sätt.

Johannes Åsberg

Johannes Åsberg

Det är uppenbart för alla att vårt parti befinner sig i en allvarlig kris. Krisens ursprung och kärna skulle jag dock vilja påstå är relativt begränsad. Det handlar i stor utsträckning om en ledarskapskris. Stora delar av partiets högsta ledning saknar uppenbarligen den kompetens och moraliska karaktär som är nödvändig för att ett parti ska fungera.

Naturligtvis har Socialdemokraterna stora utmaningar som inte handlar om partiets högsta ledning. Politik- och policyutveckling, organisationsstruktur, kommunikationsstrategier etc., det finns mycket som behöver ses över och förändras. Men det akuta problemet för vårt parti är att en stor del av ledningsfunktionen verkar upptagen med att intrigera mot varandra istället för att ta ansvar för partiets framtid.

Jag har tidigare argumenterat för att vi bör diskutera politik istället för person. Det vidhåller jag. Men i politikens område ingår också procedurala frågor kring demokratins former. Vi behöver helt enkelt partiinterna procedurer som säkerställer att vi får en kompetent ledning med moralisk integritet. Som medlem ska man kunna vara säker på att partiets främsta företrädare inte läcker intern information till media, skvallrar känsliga uppgifter från slutna möten på twitter eller på andra sätt underminerar partiet genom beteenden tagna från mellanstadiets skolgårdar.

Göteborgs partidisktrikts upptaktskonferens i lördags överskuggades av den presskonferens som skulle hållas på eftermiddagen. Trots det blev det en lyckad upptaktskonferens. Tomas Eneroth höll ett bra anförande där han lyfte fram en träffande metafor. Eneroth liknade Socialdemokraterna vid ett stort träd med breda och djupa rötter och sa att när det blåser på toppen är det extra viktigt att rötterna är starka och stadiga.

I de efterföljande gruppsamtalen diskuterade vi hur vi skulle kunna utveckla och förbättra partiet. Det kom fram massor med bra förslag och det blev väldigt konstruktiva samtal. Jag kände mig tryggare än någonsin i detta fina parti. Rötterna är starka och friska. Kanske lite äldre och färre än förr i tiden men sega och strävsamma. Här nere, bland jord och stenar, är socialdemokratin urstark. Här finns alla förutsättningar att föryngras och sprida sig vidare.

Frågan är hur denna rötternas styrka kan ge näring åt en förtvinad och vissnad trädkrona. Formellt sett så utgår naturligtvis redan makten från medlemmarna och deras föreningar men det representativa kapillärsystemet fungerar inte i alla avseenden tillfredsställande. Informella makthierarkier stryper tillförseln av frisk kraft från rötterna.

Jag tror det är dags att dessa rötter får ett mer direkt inflytande över partiets ledning. Marta Axner har, utifrån sin kanadensiska horisont, gett bra förslag på hur det skulle kunna göras. (Även bland andra S-märkta statsvetaren Ulf Bjereld, studenförbundets Magnus Nilsson, Peter Weiderud från Socialdemokrater för tro och solidaritet, Jenny Wennberg på Arbetarbladet, Thomas Bodström, Jytte Guteland och bloggaren HBT-sossen förespråkar en öppen process.) Men en sak är viktig att komma ihåg. Ingen kommer att ge rötterna makt. Överhuvudtaget så ges sällan makt. Den som vill ha makt måste ta den. Jag uppmanar därför inte partiledningen att ge våra medlemmar makten. Jag uppmanar våra medlemmar att ta makten. Det är inte bara er rätt. Det är er skyldighet.

JOHANNES ÅSBERG

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , ,