Kvinnor har hår under armarna

Håret under armarna på en kvinna som medverkade i Melodifestivalen gav upphov till en upprörd debatt. Det var ett uttryck för den sortens normer eller förväntningar som är till nackdel för både kvinnor och män. Vi måste se till att förändra dessa könsnormer. Det menar Malin Dahlström i sin krönika.

Det kan komma som en nyhet för somliga, men kvinnor har faktiskt hår under armarna. Och håll i er nu: vi har hår på benen också. Varför måste jag upplysa er om detta, jo därför att det i sändningarna från SVT:s Melodifestival skymtade lite hår från en kvinnas armhåla.

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Detta har lett till en storm av kommentarer på olika nätforum. Och kvinnan utsätts för hat och mobbning. Varför? För att hon har hår under armarna och det råkade fångas på film. Det är helt absurt.

Det är konstigt att det alltid är okej att bedöma kvinnor utifrån deras utseende och att kommentera kvinnors utseende i alla sammanhang. Vi ska komma ihåg att detta inte ens var en offentlig person, utan bara en kvinna som inte uppträder enligt den mall som – ja vem då?- har satt upp. Kvinnor tvingas in i dessa mallar och både kvinnor och män bevakar att kvinnorna håller sig inom ramarna och inte bryter mot reglerna.

Genushistorikern Yvonne Hirdman har introducerat begreppet genuskontrakt, som syftar till att kvinnor och män har skrivit ett osynligt kontrakt mellan sig. Ett kontrakt som stadgar att kvinnor har vissa uppgifter (som att ta hand om barn och familj) och män andra uppgifter (som att försörja familjen). Kontraktet ger båda fördelar, men framförallt nackdelar, för båda parter. Kontraktet är svårt att bryta, men går att omförhandla. De olika rollerna som kvinnligt och manligt genus får genom kontraktet stadgar att det finns olika förväntningar på att hur kvinnor och män ska agera, vara och vilka egenskaper de ska ha.

Våra gemensamma förväntningar på kvinnor och deras kroppar är ett uttryck för det här kontraktet. Men vi kan alla försöka bryta det eller åtminstone justera i paragraferna. Vi kan tillsammans se till att tjejer och killar ses som människor – inte kön och att människor får se ut och vara som de vill utan att riskera att få kommentarer eller pikas för det.

Det är den här typen av kommentarer och negativ uppmärksamhet som bland annat gör att så många unga tjejer mår dåligt. De stressar för att få bra betyg och ställer orimliga krav på sig själva, samtidigt så misshandlar de sina kroppar genom självsvält för att nå upp till de orimliga Barbiemallar som de förväntas passas in i.

I och med att de sociala medierna fått så stort utrymme i våra liv har pressen ökat, på internet löper kommentarerna om tjejernas utseende amok. Det sätts upp hemsidor där tjejer rangordnas och betygssätts av människor som de inte känner, bara på grund av sitt utseende. Det är inte konstigt att antalet samtal som BRIS (Barnens rätt i samhället) får om psykisk ohälsa ökat under 2000-talet, och det är en stor övervikt av tjejer (87 procent) som kontaktar BRIS om självdestruktivitet, ätstörningar och annan psykisk ohälsa. Unga tjejer är extremt utsatta och vi har alla ett ansvar för att ändra på detta.

Sluta kommentera tjejers utseende i tid och otid och reagera när någon annan gör det!

Män som inte rakat sig under armarna får inte några kommentarer från omgivningen, knappast ens en extra blick. Om mäns utseende kommenteras offentligt, så är det i helt andra ordalag och det är sällan det handlar om negativa saker. Det finns helt klart skillnader mellan hur kvinnor och män behandlas i media och i offentliga sammanhang.

Kvinnor och män, killar och tjejer ska få vara människor och individer. De ska inte behöva vara kön och passas in i konstiga mallar. Kvinnor har hår under armarna, liksom män. Och det är okej att visa upp det, för alla! Själv funderar jag på att klippa hål i tröjan och låta alla beskåda mitt armhålehår.

MALIN DAHLSTRÖM

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna. Krönikan har publicerats som ledare i Gotlands Folkblad/Gotlands Tidningar 14 mars 2012.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , ,