Julavslutning 12 december: Maria Jarl

På tisdag är det dags för julavslutning i Tjänstemännen.

Till årets glögg och pepparkakor kommer statsvetaren Maria Jarl och pratar om sin bok Att organisera för skolframgång: Strategier för en likvärdig skola.

Maria Jarl disputerade i statsvetenskap vid Göteborgs universitet 2004, på en avhandling om huruvida föräldrars engagemang i skolan kan vara en väg till vidare politiskt engagemang. Hon har därefter bland annat bedrivit forskning om den svenska skolans organisation och skrivit en lärobok om svensk skolpolitik. Hon är idag anställd som universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Efter föredraget går vi som vill och tar ett glas på Bishop’s Arms.

Nästa möte blir årsmötet, som äger rum i februari. En kallelse kommer att komma ut under början av det nya året.

Väl mött!

Styrelsen

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , ,