Heja sjuksköterskor!

Trots att vi skriver 2012 så är det här med jämställdhet och att alla ska ha samma villkor i arbetslivet långt ifrån verklighet. Vissa personer tror ju till och med att kvinnor saknar kompetens – behöver inte nämna några namn där. Kvinnors kompetens och kvinnors arbete har allt sedan lönearbetets inträde värderats lägre. Det skriver Malin Dahlström i sin krönika.

Att kvinnors kompetens värderas lägre visar de löneskillnader som fortfarande består, kvinnor tjänar 84 procent av männens löner, 92 procent efter att hänsyn tagits till ålder, utbildning, arbetstid med mera.  Eller som kampanjen 15:51 har visat så får kvinnor betalt till just klockan 15:51 medan männen får betalt till klockan 17:00, räknat efter en normalarbetsdag (klockan 8-17) och justerat för deltidsarbete. Det är inte rättvist.

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Fackföreningarna har ständigt påstått sig arbeta för att utjämna dessa skillnader, men inget har hänt sedan 1980-talet med löneskillnaderna och staten säger sig inte kunna göra något. Kanske sant, men nu har några tröttnat.

Sjuksköterskorna har tagit saken i egna händer. Sjuksköterskestudenterna ställer krav på 24.000 kronor i ingångslön annars tar de inte jobbet. Idag ligger ingångslönerna runt 21.000 kronor. Om det ska bli några sjuksköterskor i den gotländska vården i sommar är det alltså bara för regionen att betala.

De låga ingångslönerna tillsammans med den långsamma löneutvecklingen inom landstingen gör att utbildningen inte lönar sig jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Att sjuksköterskorna tackar nej till ordinarie tjänster och sommarjobb har, enligt uppropets talesperson Ulrika Blumfelds, redan lett till att sjuksköterskorna på sina håll blivit erbjudna högre löner.

Ingångslönerna är oerhört viktiga eftersom den fortsatta löneutvecklingen oftast baseras på denna lön och med en låg ingångslön kan man som anställd riskera att förbli lågbetald (=underbetald).

Ett bra initiativ, som behöver följas av fler och en bredare diskussion om hur olika yrken värderas. Kanske kan fackförbunden ta lärdom och inse att det kollektiva engagemanget kan användas mer offensivt för lika lön.

Heja sjuksköterskorna!

MALIN DAHLSTRÖM

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna. Krönikan har publicerats som ledare i Gotlands Folkblad/Gotlands Tidningar 13 mars 2012.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , ,