Från kris till förnyad framgång

Avgörande för att vända socialdemokratins kris till ny framgång är förmågan att analysera politikens förutsättningar i opinion, organisation och samhällets sociala och ekonomiska villkor. Efter valet 2010 lämnades en hel del bidrag på det området.

Här har vi samlat ett urval av de valanalyser som sedan 2010 framställts under socialdemokratins breda paraply. Det är bara att läsa och låta sig inspireras!

Kriskommissionen

Den 8 oktober 2010 tillsatte Socialdemokraternas partistyrelse en kriskommission med uppdraget att utarbeta tydliga rekommendationer och förslag till åtgärder för partiets utveckling. Kriskommissionen har bestått av två ordförande, Anna Johansson och Ardalan Shekarabi, samt Kajsa Borgnäs, Morgan Johansson och Johan Persson. Därutöver har ett flertal socialdemokrater involverats i arbetet att ta fram den slutrapport som presenterades den 15 februari 2011. Rapporten innehåller fyra delar: en politisk analys, en organisatorisk analys, en idédebatt och omvärldsanalys, samt en faktabaserad valanalys.

Kriskommissionens slutrapport: Omstart för socialdemokratin, 15 februari 2011 (pdf)

Socialdemokratiska studentförbundet

Studentförbundet, S-studenter, gjorde en egen valanalys som presenterades i mars 2011. Arbetet utfördes av en grupp bestående av två sammankallande, Sara Fransson (Växjö) och Daniel Johansson (Lund), samt Eleonore Eriksson (Stockholm), Martin Rynosson (Linköping), Veronika Engelman (Umeå), Daniel Wolski (Malmö), Yasmin Hussein (Uppsala), Jonas Palmqvist (Göteborg) och Sara Björk (Lund). Analysen lyfter särskilt fram tre politikområden som gruppen anser vara av särskild vikt för socialdemokratin att ta tag i mot bakgrund av samhällets utveckling och partiets valresultat: ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik.

Socialdemokratiska studentförbundets valanalys, mars 2011

Arenagruppen

Föreningen Arenagruppen satte samman en grupp för att analysera det rödgröna samarbetet i allmänhet, Socialdemokraterna i synnerhet men även Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Gruppen utgjordes av Håkan A Bengtsson, Eric Sundström, Göran Johnsson, Björn Elmbrant, Lars-Åke Almqvist, Carl Melin, Helene Hellmark Knutsson och Katrine Kielos. Valanalysgruppen presenterade sina förslag i december 2010. Förutom den egna rapporten har gruppen sammanställt bidrag från ett stort antal oberoende personer.

Arenagruppens valanalys: Tio råd till dagens socialdemokrati, december 2010 (pdf)

Arenagruppens valanalys: Texter ur tidskriften Arena och Dagens Arena, december 2010 (pdf)

Arenagruppens valanalys: Personliga bidrag, december 2010 (pdf)

Arbetarrörelsens forskarnätverk

I december 2010 höll forskarnätverket en konferens i Riksdagshuset, Stockholm, apropå de långsiktiga värderings- och samhällsförändringar som kan antas ligga bakom socialdemokratins omfattande valförlust i det årets val. Inför konferensen sammanställdes en volym med bidrag av forskare om socialdemokratins samtida belägenhet. De medverkande är Walter Korpi, Jonas Hinnfors, Magnus Ryner, Kerstin Jacobsson, Mattias Bengtsson, Tony Johansson och Josef Taalbi, Jesper Meijling, Paolo Borioni, Klas Gustavsson, Daniel Ankarloo, samt Henrik Nordvall.

Arbetarrörelsens forskarnätverk: Valanalyser, december 2010 (pdf)

LO-ekonomerna

I februari 2011 publicerade LO en rapport av sin chefsekonom Lena Westerlund, som kort därefter avgick på grund av sjukdom och som tragiskt gick bort i oktober. Rapporten är ett bidrag till diskussionen inom såväl LO som Socialdemokraterna om utvecklingen av politiken mot bakgrund av insikter från svensk ekonomisk politik de senaste tjugo åren. Med den pekar LO-ekonomerna på socialdemokratins behov av att utveckla reformplaner för åren 2015-2025 inom fem breda områden: utbildning, omreglering av avreglering, undersysselsättning, välfärdens finansiering, skattereform samt styrning och mål för de offentliga finanserna. I samband med att rapporten publicerades skrev Lena Westerlund ett bidrag till eftervalsdebatten på Dagens Arena där hon sammanfattade sina slutsatser.

Lena Westerlund: Vad vill Socialdemokraterna att svensk ekonomi präglas av 2025?, februari 2011 (pdf)

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , ,