Föreläsning om Jämlikhetsnormen

Anders Nilsson, medförfattare till boken Jämlikhetsnormen, kommer på tisdagen den 20 november och pratar med oss i Tjänstemännens S-förening.

Tillsammans med Örjan Nyström har Anders Nilsson skrivit bland annat böckerna Den sociala demokratins andra århundrade? (2005), Reformismens möjligheter (2008) och nu senast Jämlikhetsnormen (2012).

Det är utifrån den sistnämnda boken som Anders kommer och pratar med oss. Vad handlar då Jämlikhetsnormen om? Det följande kan ge en introduktion.

Boken Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström, Tankeverksamheten och ABF, 2012.

Socialdemokratins identitetskris är inte över för att partiet har fått en ny partiledare som samlar förtroende kring sin person. I grunden är krisen politisk. Vidden av den framgår av det faktum att inget socialdemokratiskt parti i vår del av världen undgått den. Den kan beskrivas som en dubbel förlust av fotfästet. Dels när det gäller att orientera sig i tidens trender och utvecklingstendenser och – som på 1900-talet – rida på tigern – dvs. utforma ett sammanhållet ramverk av välfärds- och arbets­marknads­institutioner som verkligen får fäste i den kapitalistiska strukturomvand­lingen och förvandlar den till en kraft som inte bara moderniserar produktionen utan också ökar jämlikheten. Men det handlar även om orienteringen i det ideologiska utrymme socialdemokratin då röjde mellan konservatism, liberalism och kommunism.

Jämlikhetsnormen av Anders Nilsson och Örjan Nyström är ett brett anlagt försök att råda bot på detta. En inträngande analys av vår tids strukturomvandling läggs till grund för ett förslag till ett institutionellt ramverk för en ny socialdemokratisk välfärdsmodell. Den handlar inte så mycket om traditionell omfördelningspolitik utan mera om att mot­verka de växande klyftorna med en social investeringsstrategi för att främja den sociala rörligheten, både mellan och inom generationer – att rusta människor för att med fram­gång möta utmaningarna i det globaliserade kunskapssamhällets snabba föränd­ringar i vår tid. De konkreta reformförslagen förankras i en djupgående pejling i social­demokratins moraliska och filosofiska identitet.

Tid: Tisdagen den 20 november kl 18-20.

Plats: Partikansliet för Socialdemokraterna i Göteborg, Järntorget 8.

Välkommen!

Se evenemanget på Facebook

Information om hur du beställer boken finns hos Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg

Studiehandledning till Jämlikhetsnormen (pdf)

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , , , , ,