Ett gyllene tillfälle

Framtagandet av ett nytt partiprogram är ett utmärkt tillfälle att utveckla tillämpningar av socialdemokratins tidlösa värderingar för vår tid. Vi ska nu göra vårt bästa för att bygga vidare på tidigare generationers ansträngningar. Om det skriver Johannes Åsberg i sin krönika.

Våren 2013 går Socialdemokraternas kongress av stapeln i Göteborg. En av de viktigaste punkterna på dagordningen är ett nytt partiprogram, det tionde i ordningen sedan 1897. En programkommission är tillsatt och man har öppnat en hemsida där det går att följa arbetet och även läsa tidigare program.

Johannes Åsberg

Ett partiprogram är naturligtvis en central text för ett parti. Det är där partiets ”själ” i någon mening definieras. Programmets inverkan på det dagliga politiska livet är dock inte alltid särskilt tydlig. Policybeslut utgår gärna, särskilt i ett pragmatiskt parti som Socialdemokraterna, från betydligt mer prosaiska och realpolitiska överväganden.

Partiprogram tenderar dessutom att vara präglade av den aktuella tidsandan, vilket man kunde se i den genomgång som programkommissionens biträdande sekreterare Marika Lindgren Åsbrink nyligen gjorde på sin blogg Storstad.

Men partiprogrammet är trots allt en fundamental text för partiets självförståelse. Det är en spegel i vilken partiet betraktar sig självt i en historisk situation, en metasubjektets introspektion. Hur ser partiet på sig självt och sin omvärld, vad ser man som sitt raison d’être?

Socialdemokraternas grundläggande ideologi och värderingar kommer naturligtvis alltid att vara desamma, men på vilket sätt partiets ideologi och värderingar ska komma till uttryck i en specifik tid och under specifika historiska betingelser, det är en fråga som varje politisk generation måste tänka ut på egen hand.

Under tiden fram till kongressen 2013 har vi nu ett utmärkt tillfälle att hitta oss själva igen, för att sedan med full kraft gå in i valrörelsen 2014. Tidigare generationer har gjort så gott de kunnat och resultatet av deras ansträngningar är det som vi nu, på gott och ont, har att utgå från. Låt oss nu ta vid och göra vårt bästa!

JOHANNES ÅSBERG

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , ,