De rödgröna får fixa jämställdheten

Idag är det Internationella kvinnodagen, en viktig dag för att uppmärksamma de stora skillnader som finns mellan kvinnor och män. Maktstrukturerna leder till att kvinnor fortfarande tjänar sämre och är mer utsatta än män. Det skriver Malin Dahlström i sin krönika.

I Sverige går det till och med bakåt med jämställdheten. Sysselsättningsgraden bland kvinnor har minskat, mäns bruttoinkomst har ökat dubbelt så mycket som kvinnors. Den relativa fattigdomen ökar mer bland kvinnor än män och högst andel fattiga finns bland ensamstående med barn – och de flesta är kvinnor.

Malin Dahlström

Malin Dahlström

Det är ytterst allvarligt att den utjämning mellan kvinnor och män som drivits av arbetarrörelsen, nu är på väg att försvinna. Moderatregeringens politik ökar ojämlikheten och minskar jämställdheten.

Socialdemokraterna måste svara med en offensiv ekonomisk välfärdspolitik med fokus på jämlikhet och jämställdhet. Den offentliga sektorn har gjort mycket, men skapar också problem för kvinnor.

Och det måste vi ta tag i. Den borgerliga regeringen är inte ett dugg intresserad av att arbeta med jämställdhetsfrågor, men de rödgröna politikerna runt om i landet kan göra en hel del. Det arbete som pågår med att skapa mönsterarbetsplatser, heltidsarbeten och barnomsorg på obekväm arbetstid är oerhört viktigt.

Det handlar mycket om attityd och att våga tänka jämställdhet, det finns enkla saker att göra som att ändra alla han och hon till det könsneutrala hen i skrifter och blanketter. Det finns saker att göra som ger effekt på sikt som att jobba med jämställdhet inom skolan och förskolan, se till att flickor och pojkar
får lika mycket pengar till sina fritidsaktiviteter och att sommarjobb används så att pojkar får prova på  arbeten med hög andel kvinnor och vice versa.

Och så finns det insatser som gör skillnad på liv och död, att sjukvårdspersonalen känner till symptom för kvinnor och kvinnosjukdomar lika väl som för mäns dito, att det finns tillräckligt skydd och möjligheter till stöd för kvinnor som utsätts för mäns våld. Det handlar om vilja, Sverige kan bli mycket mer jämställt.

MALIN DAHLSTRÖM

De åsikter som uttrycks i krönikan är skribentens egna. Detta är en modifierad variant av ledaren som publiceras på Gotlands Folkblad/Gotlands Tidningar 8 mars 2012.

Intressant? Läs vad andra bloggar skriver om: , , , , , , , , , , ,